MUNBUN Marketing

CÔNG NGHỆ GIÚP BẠN THAY ĐỔI VỊ THẾ KINH DOANH

Tự động phân loại nhóm khách hàng thông minh dựa trên hành vi người dùng, khi comment hoặc chat với các kịch bản bán hàng đã được lập sẵn. Theo dõi chuyển đổi với các chỉ số chi tiết để tối ưu chi phí và tăng hiệu suất kinh doanh.

Inbox Hàng Loạt

CHAT VỚI CHÚNG TÔI

Với bộ lọc người dùng thông minh của Bot Bán Hàng, sẽ giúp bạn gửi hàng nghìn tin nhắn đến các khách hàng cũ dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng đã tương tác.

Inbox toàn bộ khách hàng quay trở lại mua hàng.

70% lợi nhuận doanh nghiệp nhờ khách hàng quay trở lại mua hàng và cách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Bạn có thể lập kế hoạch để điều hướng khách hàng trong tương lai theo cách bạn muốn.

Lập lịch chăm sóc khách hàng tự động

Bot Bán Hàng giúp bạn tạo ra các tương tác thân thiện như người nói chuyện với người và đa dạng hoá nội dung tin nhắn : Gửi sản phẩm, hình ảnh, video, biểu tượng, bộ sưu tập...tăng tỷ lệ tương tác và phân loại thông minh dựa trên hành vi.

Cá nhân hoá tương tác & tăng tỷ lệ chuyển đổi x3 lần

Với thống kê chi tiết mỗi hành vi người dùng. Hệ thống Bot Bán Hàng giúp bạn nắm bắt tổng thể các chiến dịch - kịch bản bán hàng, để bạn có thể điều chỉnh và tăng hiệu suất bán hàng ở các chiến dịch tiếp theo.

Tối ưu kinh doanh nhờ thống kê chi tiết hành vi

Bạn đã sẵn sàng...

CHAT VỚI CHÚNG TÔI

... tiếp cận thế giới phẳng với hơn 58 triệu khách hàng Việt Nam và hơn 3,3 tỷ khách hàng toàn cầu trên Facebook chưa? Hãy thay đổi vị thế kinh doanh của bạn ngay hôm nay ...