LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 
TIẾT KIỆM BẰNG CHỨNG KHOÁN

Dành cho khách hàng tiết kiệm 2,000,000 VNĐ / tháng và mua chứng khoán trong 12 tháng liên tiếp.

NHẬN QUÀ 1,000,000 VNĐ

Đăng ký

Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn

Hỗ trợ khách hàng 

024-7303-533
ext: 2273,2274,2276

Stock saving cùng KBSV

Đồng hành cùng khách hàng 
Tiết kiệm hàng tháng
2 tr đồng

01

Hỗ trợ bạn thiết lập thói quen tiết kiệm hàng tháng. 
- Có nhân viên nhắc lịch tiết kiệm
- Có phần thưởng 1tr VNĐ cuối kỳ cổ vũ bạn

Có kỳ vọng lợi nhuận 
đột biến từ cổ phiếu

02

Khi có lãi đột biến, Khách hàng có thể bán thu lãi, Linh hoạt hơn bảo hiểm nhân thọ.
Khi cổ phiếu giảm các lần mua tiếp theo giúp bình quân giá thấp hơn.

Có kỳ vọng tích lũy tài sản lớn

03

Dòng tiền tiết kiệm liên tục 2tr VNĐ hàng tháng mang lại cho bạn :
- Cơ hội mua nhà ~ 1 tỷ sau 9 năm
- Cơ hội mua xe hơi ~ 600tr sau 8 năm
- Cơ hội mua 10 chỉ vàng sau 6 năm