ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

ĐĂNG KÝ

208 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962 706 922

043 537 2945

043 537 2946

info@ixl.vn

www.ixl.vn

fb.com/ixlkids

fb.com/ixlenglish

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
KỸ NĂNG & TƯ DUY TOÁN MỸ, IXL